| 
הודעה
 • כדי לצפות או לענות על השאלות עליך להתחבר תחילה!

חידות

הלכה יומית

 • ג מנחם אב - הלכה יומית
 • ד מנחםאב - הלכה יומית
 • כב מרחשוון - הלכה יומית
 • כו במרחשוון - הלכה יומית
 • כז מרחשוון - הלכה יומית
 • כח מרחשוון - הלכה יומית
 • כט מרחשוון - הלכה יומית
 • ג כסלו- הלכה יומית
 • ד כסלו- הלכה יומית
 • ה כסלו - הלכה יומית
 • ו כסלו - הלכה יומית
 • י כסלו - הלכה יומית
 • יא כסלו - הלכה יומית

פסוקיומי

 • פסוק יומי - מטות 1
 • פסוק יומי - ויצא

פסוק יומי

 • פסוק יומי - קרח 1
 • פסוק יומי בלק 1
 • פסוק יומי - פנחס 1
 • פסוק יומי - מסעי 1
 • דברים
 • ואתחנן
 • עקב
 • פסוק יומי - שופטים
 • פסוק יומי - כי תצא
 • פסוק יומי - ניצבים
 • פסוק יומי - בראשית
 • לך לך - פסוק יומי 1
 • פסוק יומי -וירא
 • חיי שרה - פסוק יומי

מיוחדים

 • תקומתה של מנורה - 1 - לפני אלפיים שנה...
 • מיוחדי אייר התשע"ט
 • תקומתה של מנורה - 2 - המקום
 • מיוחדי ירושלים לכבוד יום ירושלים ה'תשעט
 • תקומתה של מנורה - 3 - מלך ישראל
 • מיוחדי חורף ובואה של השנה החדשה

חידה יומית

יום א

זהה את המקום

 • יח תמוז - זהה את המקום
 • כב אלול - זהה את המקום
 • ז תשרי - זהה את המקום
 • כח תשרי - זהה את המקום
 • ה מרחשוון - זהה את המקום
 • יב מרחשוון - זהה את המקום
 • יט מרחשוון - זהה את המקום
 • ג כסלו- זהה את המקום
 • י כסלו - זהה את המקום

יום ב

ניבים ופתגמים

 • טז באלול - ניבים ופתגמים
 • כג אלול - ניבים ופתגמים
 • ח תשרי - ניבים ופתגמים
 • כט תשרי - ניבים ופתגמים
 • ו מרחשוון - ניבים ופתגמים
 • יג מרחשוון - ניבים ופתגמים
 • כ מרחשוון - ניבים ופתגמים
 • כז מרחשוון - ניבים ופתגמים
 • ד כסלו- ניבים ופתגמים
 • יא כסלו - ניבים ופתגמים

יום ג

פאזל

 • ז מרחשוון - תצרף
 • יד מרחשוון - תצרף
 • כא מרחשוון - תצרף
 • כח מרחשוון - תצרף
 • ה כסלו - תצרף

יום ד

חידות בציורים

 • כא תמוז - חידה בציור
 • כח תמוז - חידה בציור
 • ו מנחם אב - חידה בתמונה
 • יג מנחם אב - חידה בתמונה
 • כ מנחם אב - חידה בתמונה
 • כו מנחם אב - חידה בתמונה
 • ד אלול - חידה בציור
 • יא אלול - חידת תמונה
 • יח אלול - חידה בציור
 • כה אלול - חידה בציור
 • ג תשרי - חידה בציור
 • כד תשרי - חידה בציור
 • א' מרחשוון - ב' דראש חודש מרחשוון - חידה בציור
 • ח מרחשוון - חידה בציור
 • טו מרחשוון - חידה בציורים
 • כב מרחשוון - חידה בציורים
 • כט מרחשוון - חידה בציור
 • ו כסלו - חידה בציור

יום ה

חידות מהסרטים

 • כה תשרי - חידה מהסרטים
 • ב מרחשוון - חידה מהסרטים
 • ט מרחשוון - חידה מהסרטים
 • טז מרחשוון - חידה מהסרטים
 • כג מרחשוון - חידה מהסרטים
 • ל מרחשוון- א' דראש חודש כסליו - חידה מהסרטים
 • ז כסלו - חידה מהסרטים