| 
הודעה
 • כדי לצפות או לענות על השאלות עליך להתחבר תחילה!

חידות

הלכה יומית

 • ג מנחם אב - הלכה יומית
 • ד מנחםאב - הלכה יומית
 • יח' במנחם אב - הלכה יומית
 • יט במנחם אב - הלכה יומית
 • כ במנחם אב - הלכה יומית
 • כא מנחם אב - הלכה יומית
 • כד מנחם אב - הלכה יומית
 • ט אלול - הלכה יומית
 • י אלול - הלכה יומית
 • יא אלול - הלכה יומית
 • טו אלול - הלכה יומית
 • טז אלול - הלכה יומית
 • יז אלול - הלכה יומית
 • כב אלול - הלכה יומית
 • כג אלול - הלכה יומית
 • כד אלול - הלכה יומית
 • כה אלול - הלכה יומית
 • ג תשרי - הלכה יומית

פסוקיומי

 • פסוק יומי - מטות 1

פסוק יומי

 • פסוק יומי - קרח 1
 • פסוק יומי בלק 1
 • פסוק יומי - פנחס 1
 • פסוק יומי - מסעי 1
 • דברים
 • ואתחנן
 • עקב
 • פסוק יומי - שופטים
 • פסוק יומי - כי תצא
 • פסוק יומי - ניצבים

מיוחדים

 • תקומתה של מנורה - 1 - לפני אלפיים שנה...
 • מיוחדי אייר התשע"ט
 • תקומתה של מנורה - 2 - המקום
 • מיוחדי ירושלים לכבוד יום ירושלים ה'תשעט
 • תקומתה של מנורה - 3 - מלך ישראל

חידה יומית

יום א

זהה את המקום

 • יח תמוז - זהה את המקום
 • כה תמוז - זהה את המקום
 • ג מנחם אב - זהה את המקום
 • י מנחם אב
 • יז מנחם אב - זהה את המקום
 • כד מנחם אב - זהה את המקום
 • א אלול - ב' דראש חודש - זהה את המקום!
 • ח אלול - זהה את המקום
 • טו אלול - זהה את המקום
 • כב אלול - זהה את המקום
 • ז תשרי - זהה את המקום

יום ב

ניבים ופתגמים

 • ד מנחם אב - ניבים ופתגמים
 • יא מנחם אב - ניבים ופתגמים
 • יח מנחם אב - ניבים ופתגמים
 • יח מנחם אב - ניבים ופתגמים
 • כה מנחם אב - ניבים ופתגמים
 • ב באלול - ניבים ופתגמים
 • ט אלול - ניבים ופתגמים
 • טז באלול - ניבים ופתגמים
 • כג אלול - ניבים ופתגמים
 • ח תשרי - ניבים ופתגמים

יום ג

פאזל

 • יג תמוז - תצרף
 • כ תמוז - תצרף
 • כז תמוז - תצרף
 • ה מנחם אב - תצרף
 • יב מנחם אב -תצרף
 • יט מנחם אב - תצרף
 • כו מנחם אב - תצרף
 • ג אלול - תצרף
 • י אלול - תצרף
 • יז באלול - תצרף
 • כד אלול - תצרף

יום ד

חידות בציורים

 • כא תמוז - חידה בציור
 • כח תמוז - חידה בציור
 • ו מנחם אב - חידה בתמונה
 • יג מנחם אב - חידה בתמונה
 • כ מנחם אב - חידה בתמונה
 • כו מנחם אב - חידה בתמונה
 • ד אלול - חידה בציור
 • יא אלול - חידת תמונה
 • יח אלול - חידה בציור
 • כה אלול - חידה בציור
 • ג תשרי - חידה בציור

יום ה

חידות מהסרטים

 • כח מנחם אב - חידה מהסרטים
 • ה אלול - חידה מהסרטים
 • יב אלול - חידה מהסרטים
 • כו אלול - חידה מהסרטים
 • ד תשרי - חידה מהסרטים