| 
הודעה
 • כדי לצפות או לענות על השאלות עליך להתחבר תחילה!

חידות

הלכה יומית

 • כז סיון - הלכה יומית
 • כח סיון - הלכה יומית
 • כט סיון - הלכה יומית
 • ל סיון-א' דר"ח תמוז - הלכה יומית
 • א תמוז-ב' דראש-חודש תמוז - הלכה יומית
 • ד תמוז - הלכה יומית
 • ה תמוז - הלכה יומית
 • ו תמוז - הלכה יומית
 • ז תמוז - הלכה יומית
 • ח תמוז - הלכה יומית
 • יא תמוז - הלכה יומית
 • יב תמוז - הלכה יומית
 • יג תמוז - הלכה יומית
 • יד תמוז - הלכה יומית
 • יח תמוז - צום יז שנדחה - הלכה יומית
 • יט תמוז - הלכה יומית
 • כ תמוז - הלכה יומית
 • כא תמוז - הלכה יומית

פסוקיומי

 • פסוק יומי - מטות 1

פסוק יומי

 • בהר סיני 1 - פסוק יומי
 • בהר סיני 2 - פסוק יומי
 • בחוקותי 1 - פסוק יומי
 • במדבר 1 - פסוק יומי
 • פרשת נשא - חג השבועות - פסוק יומי
 • פסוק יומי - קרח 1
 • פסוק יומי בלק 1
 • פסוק יומי - פנחס 1

מיוחדים

 • תקומתה של מנורה - 1 - לפני אלפיים שנה...
 • מיוחדי אייר התשע"ט
 • תקומתה של מנורה - 2 - המקום
 • מיוחדי ירושלים לכבוד יום ירושלים ה'תשעט
 • תקומתה של מנורה - 3 - מלך ישראל

חידה יומית

יום א

זהה את המקום

 • כ סיון - זהה את המקום
 • כז סיון - זהה את המקום
 • ד תמוז - זהה את המקום
 • יא תמוז - זהה את המקום
 • יח תמוז - זהה את המקום

יום ב

ניבים ופתגמים

 • כא סיון - ניבים ופתגמים
 • כח תמוז - ניבים ופתגמים
 • ה תמוז - ניבים ופתגמים
 • יב תמוז - ניבים ופתגמים
 • יט תמוז - ניבים ופתגמים

יום ג

פאזל

 • טו סיון - תצרף
 • כב סיון - תצרף
 • כט סיון - תצרף
 • ו תמוז - תצרף
 • יג תמוז - תצרף
 • כ תמוז - תצרף

יום ד

חידות בציורים

 • טז סיון - חידה באיור
 • כג סיון - חידה בתמונה
 • ל סיון - א דראש חודש תמוז - חידה בציור
 • ז תמוז - חידה בציור
 • יד תמוז - חידה בציור
 • כא תמוז - חידה בציור

יום ה

חידות מהסרטים

 • ג סיון - חידה מהסרטים
 • י סיון - חידה מהסרטים
 • יז בסיון - חידה מהסרטים
 • כד סיון - חידה בסרט
 • א תמוז-ב' דראש חודש תמוז - חידה מהסרטים
 • ח תמוז - חידה מהסרטים
 • טו תמוז - חידה מהסרטים