| 
הודעה
 • כדי לצפות או לענות על השאלות עליך להתחבר תחילה!

חידות

הלכה יומית

 • טז ניסן - הלכה יומית
 • יז ניסן - הלכה יומית
 • יח ניסן - הלכה יומית
 • כג ניסן, הלכה יומית
 • כד ניסן - הלכה יומית
 • כה ניסן - הלכה יומית
 • כו ניסן - הלכה יומית
 • ל ניסן-א' דראש חודש אייר - הלכה יומית
 • א אייר - ב' דראש חודש אייר - הלכה יומית
 • ב אייר - הלכה יומית
 • ג אייר- לימוד לעילוי נשמת החללים
 • ז אייר - הלכה יומית
 • ח אייר - הלכה יומית
 • ט אייר - הלכה יומית
 • י אייר - הלכה יומית
 • יד אייר - הלכה יומית
 • טו אייר - הלכה יומית
 • טז אייר - הלכה יומית
 • יז אייר - הלכה יומית

פסוק יומי

 • פסוק יומי - שמיני 1
 • פסוק יומי - תזריע 1
 • פסוק יומי מצורע עט 1
 • פסוק יומי - קדושים- 1
 • בהר סיני 1 - פסוק יומי
 • בהר סיני 2 - פסוק יומי
 • בחוקותי 1 - פסוק יומי

מיוחדים

 • תקומתה של מנורה - 1 - לפני אלפיים שנה...
 • מיוחדי אייר התשע"ט
 • תקומתה של מנורה - 2 - המקום
 • תקומתה של מנורה - 3 - מלך ישראל

חידה יומית

יום א

זהה את המקום

 • טז ניסן - זהה את המקום
 • כג ניסן, זהה את המקום
 • ל ניסן-א' דראש חודש אייר - זהה את המקום
 • ז אייר - זהה את המקום
 • יד אייר - זהה את המקום

יום ב

ניבים ופתגמים

 • י ניסן - ניבים ופתגמים
 • יז ניסן - ניבים ופתגמים
 • כד ניסן - ניבים ופתגמים
 • א' באייר - ב' דראש חודש - ניבים ופתגמים
 • א אייר - ב' דראש חודש אייר
 • ח אייר - ניבים ופתגמים
 • טו אייר - ניבים ופתגמים

יום ג

פאזל

 • ד ניסן - תצרף
 • יא ניסן - תצרף
 • יח ניסן - תצרף
 • כה ניסן - תצרף
 • ב אייר - תצרף
 • ט אייר - תצרף
 • טז אייר - תצרף

יום ד

חידות בציורים

 • ה ניסן - חידה בציורים
 • יב ניסן - חידה בציור
 • יט ניסן - חידה בציור
 • כו ניסן - חידה בציור
 • ג אייר - חידה בתמונה
 • י אייר - חידה בציור
 • יז אייר - חידה בציורים
 • יח אייר - חידה מהסרטים

יום ה

חידות מהסרטים

 • ו ניסן - חידה מהסרטים
 • יג ניסן - חידה מהסרטים
 • כז ניסן - חידה מהסרטים
 • ד אייר - יום העצמאות הוקדם - חידה מהסרטים
 • יא אייר - חידה מהסרטים