| 
הודעה
 • כדי לצפות או לענות על השאלות עליך להתחבר תחילה!

חידות

הלכה יומית

 • ג מנחם אב - הלכה יומית
 • ד מנחםאב - הלכה יומית
 • י מנחם אב -הלכה יומית
 • יא מנחם אב - הלכה יומית
 • יב מנחם אב- הלכה יומית
 • יג מנחם אב -הלכה יומית
 • יד מנחם אב - הלכה יומית

פסוקיומי

 • פסוק יומי - מטות 1

פסוק יומי

 • פסוק יומי - קרח 1
 • פסוק יומי בלק 1
 • פסוק יומי - פנחס 1
 • פסוק יומי - מסעי 1
 • דברים
 • ואתחנן

מיוחדים

 • תקומתה של מנורה - 1 - לפני אלפיים שנה...
 • מיוחדי אייר התשע"ט
 • תקומתה של מנורה - 2 - המקום
 • מיוחדי ירושלים לכבוד יום ירושלים ה'תשעט
 • תקומתה של מנורה - 3 - מלך ישראל

חידה יומית

יום א

זהה את המקום

 • כז סיון - זהה את המקום
 • ד תמוז - זהה את המקום
 • יא תמוז - זהה את המקום
 • יח תמוז - זהה את המקום
 • כה תמוז - זהה את המקום
 • ג מנחם אב - זהה את המקום
 • י מנחם אב

יום ב

ניבים ופתגמים

 • כח תמוז - ניבים ופתגמים
 • ה תמוז - ניבים ופתגמים
 • יב תמוז - ניבים ופתגמים
 • יט תמוז - ניבים ופתגמים
 • כו תמוז - ניבים ופתגמים
 • ד מנחם אב - ניבים ופתגמים
 • יא מנחם אב - ניבים ופתגמים

יום ג

פאזל

 • יג תמוז - תצרף
 • כ תמוז - תצרף
 • כז תמוז - תצרף
 • ה מנחם אב - תצרף
 • יב מנחם אב -תצרף

יום ד

חידות בציורים

 • ל סיון - א דראש חודש תמוז - חידה בציור
 • ז תמוז - חידה בציור
 • יד תמוז - חידה בציור
 • כא תמוז - חידה בציור
 • כח תמוז - חידה בציור
 • ו מנחם אב - חידה בתמונה
 • יג מנחם אב - חידה בתמונה

יום ה

חידות מהסרטים

 • א תמוז-ב' דראש חודש תמוז - חידה מהסרטים
 • ח תמוז - חידה מהסרטים
 • טו תמוז - חידה מהסרטים
 • כב תמוז - חידה מהסרטים
 • כט תמוז - חידה מהסרטים
 • ז מנחם אב - חידה בסרט
 • יד מנחם אב - חידה מהסרטים