| 
הודעה
 • כדי לצפות או לענות על השאלות עליך להתחבר תחילה!

חידות

הלכה יומית

 • כו טבת - הלכה יומית
 • כט טבת - הלכה יומית
 • ראש חודש שבט - הלכה יומית
 • ב שבט - הלכה יומית
 • ג שבט - הלכה יומית
 • ז שבט - הלכה יומית
 • ח שבט - הלכה יומית
 • ט שבט - הלכה יומית
 • י שבט - הלכה יומית

פסוק יומי

 • תולדות תשעט 1 - פסוק יומי
 • ויצא תשע"ט
 • וישלח תשע"ט
 • פסוק יומי - וישב 1
 • כד בכסליו - מקץ1
 • ויחי 1 תשעט - פסוק יומי
 • פסוק יומי: וארא 1 תשעט
 • פסוק יומי - בשלח 1 תשעט

מיוחדים

 • זוכים בספר הרב נריה
 • פוליטיקה
 • מיוחדי שבט

חידה יומית

יום א

זהה את המקום

 • כב טבת - זהה את המקום
 • כט טבת - זהה את המקום
 • ז שבט - זהה את המקום
 • יד שבט - זהה את המקום

יום ב

ניבים ופתגמים

 • טז טבת - ניבים ופתגמים
 • כג טבת - ניבים ופתגמים
 • ראש חודש שבט - ניבים ופתגמים
 • ח שבט - ניבים ופתגמים
 • טו בשבט - ניבים ופתגמים

יום ג

פאזל

 • יז טבת - תצרף
 • כד טבת - תצרף
 • ב שבט - תצרף
 • ט שבט - תצרף
 • טז שבט - תצרף

יום ד

חידות בציורים

 • יח טבת - חידה בתמונה
 • כה טבת - חידה בציורים
 • ג שבט - חידה בציור
 • י שבט - חידה בציור
 • י שבט - חידה בציור

יום ה

חידות מהסרטים

 • יט טבת - חידה מהסרטים
 • כו טבת - חידה מהסרטים
 • ד שבט - חידה מהסרטים
 • יא שבט - חידה מהסרטים