| 

מבחן ראיית צבע של אישיהרה

נסו עצמכם ובדקו את ראיית הצבע בעיניכם!

1

 colortest2

colortest3.jpg

colortest4.jpg

colortest5.jpg

colortest6.jpg

colortest7.jpg

colortest8.jpg

colortest9.jpg

colortest10.jpg

colortest11.jpg

colortest12.jpg

colortest13.jpg

 colortest14.jpg

colortest15.jpg

colortest16.jpg

colortest17.jpg

colortest18.jpg

colortest19.jpg

colortest20.jpg

colortest21.jpg

colortest23.jpg

 

גיליתם משהו חדש על עצמיכם???