| 

חידה חשבונית אלול תשע"ז

כתבו מספר תלת ספרתי.

הפחיתו ממנו מספר המורכב מאותן ספרות אך בסדר הפוך,

והתוצאה:

הפלא ופלא!

מספר תלת ספרתי, שלו בדיוק אותן 3 ספרות.


מהו המספר?