מעלה ילדים

כ"ו שבט התשע"ז

כמה פעמים בשבוע אתם נכנסים לאתר?

אנא התחבר כדי להצביע.
None
הודעות מעלה ילדים
י"א שבט התשע"ז
תלמידי מחוז חיפה הזוכים ב"סימנים בדרך"
מפורסמים בדף "סימנים בדרך"
י' שבט התשע"ז
חידות מיוחדות לשבט
מחכות לכם בדף החידות, או דרך כאן... בסליידר! בהצלחה!
ז' טבת התשע"ז
משימה חשבונית וחידת טעויות לשבט
עלו! היכנסו וענו על החידות!
ב' אלול התשע"ו
חידה חשבונית
ב-ס-ל-י-י-ד-ר
י"ד אייר התשע"ו
הודעה חשובה למשתתפי התחרויות!
יש להעלות עבודות ומשימות מקוריות שלכם ובהתאם לדרישה הכתובה, אחרת, יימחקו וחבל! בהצלחה!
ו' ניסן התשע"ו
יצירות
כאן למטה!
ו' תמוז התשע"ה
ספרו לחבריכם על האתר וזכו בנקודות!
עדיין נרשמים וזוכים!