| 

הרב נסים קרליץ זי"ע

פעם חזרה בתו ציפורה בוכה מבית הספר. חברה העליבה אותה. הרב קרליץ ניגב את דמעותיה, חיכה שתירגע,

ואז אמר לה להביא רגע את סידור התפילה. הם פתחו יחד את הסידור, והוא הסביר לה:

"תראי, שלוש פעמים ביום אנחנו מבקשים בסוף התפילה: 'ונפשי כעפר לכל תהיה'. צריך לשים לב למשמעות המילים האלה.

זו לא איזו השלמה עם המצב שלנו, זו לא קבלת הייסורים באהבה, אלא זו תפילה, בקשה שלנו לכתחילה להיות כמו עפר.

בלי כבוד, בלי גינונים, בלי להתרגש גם אם פוגעים בנו". העצה הזו, כך סיפרה בתו, ליוותה אותה מאותו יום לנצח.
(הביאה סיון רהב מאיר)

נסים קרליץ

נולד בקוסובה שבבלארוס, לרב נחום מאיר קרליץ ולבתיה, אחותו של החזון איש.

עלה לארץ עם הוריו בשנת תרצ"ו, לאחר שהוריו הבינו כי יחויבו לשולחו לבית הספר הפולני.

בארץ למד בישיבות תפארת ציון. לומז'ה, ותקופה קצרה לאחר פתיחת ישיבת פוניבז'  עבר ללמוד בה בהמלצת דודו ורבו החזון איש.

בתשי"א נישא ללאה, בתו של הרב צבי קופשיץ מירושלים, נינתו של הרב חיים זוננפלד.

בתשט"ו מונה לר"מ בישיבת חוג חתם סופר ובתשי"ח עבר לישיבת ויז'ניץ בבני ברק שם לימד עד שנת תשכ"ב.

 

במוצאי שמחת תורה, כ"ג בתשרי ה'תש"ף, 21 באוקטובר 2019, נפטר בגיל 93.

 

בשנת תשי"ט מונה כראש כולל חזון איש וכרב בית הכנסת הליגמן, מבתי הכנסת הראשונים בבני ברק.

בשנת תשכ"ח הקים את בית דין צדק בני ברק שבראשו עמד כיובל שנים.

הרב קרליץ היה חבר ועדת הרבנים של המרכז הרפואי מעיני הישועה.

בשנת תשל"ב מונה לכהן כחבר בוועד הישיבות, ובמשך שנים כיהן כנשיא הוועד לצידו של הרב וואזנר.

בשנת תשל"ו מונה לכהן כרב שכונת רמת אהרון בבני ברק. בשנת תשל"ז מונה לחבר במועצת גדולי התורה.

עם הקמת מועצת גדולי התורה של דגל התורה בתשמ"ט עבר אליה.

היה שותף בגיבוש הסכם האיחוד מחדש בין דגל התורה ואגודת ישראל בשנת 1992.

בין שאר פעילותיו, בסיוון תשע"ג כתב מכתב כנגד שילוב לימודי חול בכולל אברכים.

במחלוקת בישיבת פוניבז' עמד לצידו של הרב אליעזר כהנמן.

 

לרב נסים ולרבנית לאה היו אחד עשר ילדים.