ח' אב התשע"ח
    | 

הרב קוק-גדולי האומה

יום אחד לא הופיע אברהם יצחק בבית-המדרש. הדבר היה לפלא בעיני

חבריו. הם חיפשו אחריו ולבסוף מצאו אותו בחדרו. אברהם יצחר שכב

על מיטתו, חולה ובסובל מכאבים עזים. אך למרות יסוריו, גם באותה עת

התאמץ בכל כוחו להתעמק בלמוד הגמרא...

את ההמשך תוכלו לקרוא בספר גדולי האומה לילדי ישראל

בזכיה בנקודות!

שלום ילדים!

יום שישי היום! הגיע הזמן לעזוב את המחשב וללכת לעזור בהכנות לשבת...

שבת שלום!