מעלה ילדים

ב' סיון התשע"ז

GyroBall
עזרו לכדור להגיע לסוף המסלול, לפני שיגמר הזמן.