מעלה ילדים

ב' שבט התשע"ח

GyroBall
עזרו לכדור להגיע לסוף המסלול, לפני שיגמר הזמן.