מעלה ילדים

ב' ניסן התשע"ח

GyroBall
עזרו לכדור להגיע לסוף המסלול, לפני שיגמר הזמן.