מעלה ילדים

ו' תשרי התשע"ח

GyroBall
עזרו לכדור להגיע לסוף המסלול, לפני שיגמר הזמן.