מעלה ילדים

כ"ט תמוז התשע"ז

GyroBall
עזרו לכדור להגיע לסוף המסלול, לפני שיגמר הזמן.