מעלה ילדים

כ"ט חשון התשע"ח

GyroBall
עזרו לכדור להגיע לסוף המסלול, לפני שיגמר הזמן.