מעלה ילדים

א' אייר התשע"ז

GyroBall
עזרו לכדור להגיע לסוף המסלול, לפני שיגמר הזמן.