מעלה ילדים

א' תמוז התשע"ז

שיווי משקל
שליטה במחבט טניס בהתחמקות ממטר כדורים