מעלה ילדים

א' אייר התשע"ז

שיווי משקל
שליטה במחבט טניס בהתחמקות ממטר כדורים