מעלה ילדים

כ"ח אדר התשע"ז

שיווי משקל
שליטה במחבט טניס בהתחמקות ממטר כדורים