מעלה ילדים

כ"ז אייר התשע"ז

שיווי משקל
שליטה במחבט טניס בהתחמקות ממטר כדורים