מעלה ילדים

ד' חשון התשע"ח

שיווי משקל
שליטה במחבט טניס בהתחמקות ממטר כדורים