מעלה ילדים

א' שבט התשע"ח

שיווי משקל
שליטה במחבט טניס בהתחמקות ממטר כדורים