מעלה ילדים

א' אלול התשע"ז

שיווי משקל
שליטה במחבט טניס בהתחמקות ממטר כדורים