מעלה ילדים

ב' ניסן התשע"ח

שיווי משקל
שליטה במחבט טניס בהתחמקות ממטר כדורים