מעלה ילדים

כ"ט חשון התשע"ח

צרות עם בועות
חסלו את הבועות בלי להפגע, ולפני שיגמר הזמן.