מעלה ילדים

ו' תשרי התשע"ח

צרות עם בועות
חסלו את הבועות בלי להפגע, ולפני שיגמר הזמן.