מעלה ילדים

כ"ח אדר התשע"ז

צרות עם בועות
חסלו את הבועות בלי להפגע, ולפני שיגמר הזמן.