מעלה ילדים

ב' שבט התשע"ח

צרות עם בועות
חסלו את הבועות בלי להפגע, ולפני שיגמר הזמן.