מעלה ילדים

ב' ניסן התשע"ח

צרות עם בועות
חסלו את הבועות בלי להפגע, ולפני שיגמר הזמן.