מעלה ילדים

כ"ח אב התשע"ז

קריקט
חבטו בכדור כמה שיותר רחוק ממש כמו בקריקט אמיתי