מעלה ילדים

א' תמוז התשע"ז

קריקט
חבטו בכדור כמה שיותר רחוק ממש כמו בקריקט אמיתי