מעלה ילדים

ו' שבט התשע"ח

קריקט
חבטו בכדור כמה שיותר רחוק ממש כמו בקריקט אמיתי