מעלה ילדים

ט' אייר התשע"ח

קריקט
חבטו בכדור כמה שיותר רחוק ממש כמו בקריקט אמיתי