מעלה ילדים

ד' חשון התשע"ח

קריקט
חבטו בכדור כמה שיותר רחוק ממש כמו בקריקט אמיתי