מעלה ילדים

ב' סיון התשע"ז

קופים
עזרו לקוף לקחת את הבננות ולנחות בשלום