מעלה ילדים

כ"ח אדר התשע"ז

קופים
עזרו לקוף לקחת את הבננות ולנחות בשלום