מעלה ילדים

א' אייר התשע"ז

קופים
עזרו לקוף לקחת את הבננות ולנחות בשלום