מעלה ילדים

ב' ניסן התשע"ח

התקפת החיזרים
נסו לפוצץ כמה שיותר חלליות של החיזרים