מעלה ילדים

כ"ט חשון התשע"ח

התקפת החיזרים
נסו לפוצץ כמה שיותר חלליות של החיזרים