מעלה ילדים

א' אייר התשע"ז

התקפת החיזרים
נסו לפוצץ כמה שיותר חלליות של החיזרים