מעלה ילדים

א' אב התשע"ז

התקפת החיזרים
נסו לפוצץ כמה שיותר חלליות של החיזרים