מעלה ילדים

ב' סיון התשע"ז

התקפת החיזרים
נסו לפוצץ כמה שיותר חלליות של החיזרים