מעלה ילדים

ו' תשרי התשע"ח

התקפת החיזרים
נסו לפוצץ כמה שיותר חלליות של החיזרים