מעלה ילדים

ג' שבט התשע"ח

התקפת החיזרים
נסו לפוצץ כמה שיותר חלליות של החיזרים