מעלה ילדים

כ"ה אדר התשע"ז

התקפת החיזרים
נסו לפוצץ כמה שיותר חלליות של החיזרים