מעלה ילדים

א' אייר התשע"ז

תחרות רוגבי
בעטו את הכדור מעל המוט