מעלה ילדים

ו' תשרי התשע"ח

תחרות רוגבי
בעטו את הכדור מעל המוט