מעלה ילדים

ב' סיון התשע"ז

תחרות רוגבי
בעטו את הכדור מעל המוט