מעלה ילדים

כ"ה אדר התשע"ז

תחרות רוגבי
בעטו את הכדור מעל המוט