מעלה ילדים

ב' שבט התשע"ח

תחרות רוגבי
בעטו את הכדור מעל המוט