מעלה ילדים

ב' ניסן התשע"ח

תחרות רוגבי
בעטו את הכדור מעל המוט