מעלה ילדים

כ"ט חשון התשע"ח

תחרות רוגבי
בעטו את הכדור מעל המוט