מעלה ילדים

א' אב התשע"ז

תחרות רוגבי
בעטו את הכדור מעל המוט