מעלה ילדים

ט' אייר התשע"ח

בלוקים
התקדמו בשלבים ופוצצו את האבנים ממש כמו בטטריס