מעלה ילדים

כ"ה אדר התשע"ז

בלוקים
התקדמו בשלבים ופוצצו את האבנים ממש כמו בטטריס