מעלה ילדים

א' אייר התשע"ז

בלוקים
התקדמו בשלבים ופוצצו את האבנים ממש כמו בטטריס