מעלה ילדים

ד' חשון התשע"ח

בלוקים
התקדמו בשלבים ופוצצו את האבנים ממש כמו בטטריס