מעלה ילדים

ג' שבט התשע"ח

בלוקים
התקדמו בשלבים ופוצצו את האבנים ממש כמו בטטריס