מעלה ילדים

כ"ז אייר התשע"ז

בלוקים
התקדמו בשלבים ופוצצו את האבנים ממש כמו בטטריס