מעלה ילדים

ב' שבט התשע"ח

מסיבת עכברים
חסמו את הדרך של העכברים. אל תתנו להם לברוח!!