מעלה ילדים

א' אייר התשע"ז

תחרות שערים
הכניסו את הכדור ישר לתוך השער