מעלה ילדים

ב' שבט התשע"ח

תחרות שערים
הכניסו את הכדור ישר לתוך השער