מעלה ילדים

ב' ניסן התשע"ח

תחרות שערים
הכניסו את הכדור ישר לתוך השער