מעלה ילדים

כ"ט חשון התשע"ח

תחרות שערים
הכניסו את הכדור ישר לתוך השער