מעלה ילדים

כ"ה אדר התשע"ז

תחרות שערים
הכניסו את הכדור ישר לתוך השער