מעלה ילדים

ב' סיון התשע"ז

תחרות שערים
הכניסו את הכדור ישר לתוך השער