מעלה ילדים

א' אב התשע"ז

תחרות שערים
הכניסו את הכדור ישר לתוך השער