מעלה ילדים

ו' תשרי התשע"ח

תחרות שערים
הכניסו את הכדור ישר לתוך השער