מעלה ילדים

כ"ה אדר התשע"ז

מפעל החומצה
אספו את כל הסוללות מבלי להיתקל בזומבים ובחומצה