מעלה ילדים

א' תמוז התשע"ז

מפעל החומצה
אספו את כל הסוללות מבלי להיתקל בזומבים ובחומצה