מעלה ילדים

ט' אייר התשע"ח

מפעל החומצה
אספו את כל הסוללות מבלי להיתקל בזומבים ובחומצה