מעלה ילדים

כ"ח אב התשע"ז

מפעל החומצה
אספו את כל הסוללות מבלי להיתקל בזומבים ובחומצה