מעלה ילדים

כ"ז אייר התשע"ז

מפעל החומצה
אספו את כל הסוללות מבלי להיתקל בזומבים ובחומצה