מעלה ילדים

ד' חשון התשע"ח

מפעל החומצה
אספו את כל הסוללות מבלי להיתקל בזומבים ובחומצה