מעלה ילדים

ג' שבט התשע"ח

מפעל החומצה
אספו את כל הסוללות מבלי להיתקל בזומבים ובחומצה