מעלה ילדים

ב' ניסן התשע"ח

הקרב על השומרון
הקרב על השומרון