מעלה ילדים

ו' תשרי התשע"ח

הקרב על השומרון
הקרב על השומרון