מעלה ילדים

ב' שבט התשע"ח

הקרב על השומרון
הקרב על השומרון