מעלה ילדים

כ"ה אדר התשע"ז

הקרב על השומרון
הקרב על השומרון