מעלה ילדים

כ"ט חשון התשע"ח

הקרב על השומרון
הקרב על השומרון