מעלה ילדים

ב' סיון התשע"ז

הקרב על השומרון
הקרב על השומרון