מעלה ילדים

א' אייר התשע"ז

הקרב על השומרון
הקרב על השומרון