מעלה ילדים

כ"ח אדר התשע"ז

זומה
זומה המשחק המוכר, להרוס את השלשות לפני שמגיעות לסוף השלב!