מעלה ילדים

ב' ניסן התשע"ח

זומה
זומה המשחק המוכר, להרוס את השלשות לפני שמגיעות לסוף השלב!