מעלה ילדים

א' אב התשע"ז

פאקמן
אספו את כל הנקודות לפני שתאכלו!