מעלה ילדים

ב' סיון התשע"ז

פאקמן
אספו את כל הנקודות לפני שתאכלו!