מעלה ילדים

א' אייר התשע"ז

פאקמן
אספו את כל הנקודות לפני שתאכלו!