מעלה ילדים

ב' ניסן התשע"ח

מלך הפלאפל
מלאו את הפיתות במהירות האפשרית, לפני שהלקוחות יתעצבנו...;)