מעלה ילדים

ו' תשרי התשע"ח

מלך הפלאפל
מלאו את הפיתות במהירות האפשרית, לפני שהלקוחות יתעצבנו...;)