מעלה ילדים

כ"ט חשון התשע"ח

מלך הפלאפל
מלאו את הפיתות במהירות האפשרית, לפני שהלקוחות יתעצבנו...;)