מעלה ילדים

כ"ה אדר התשע"ז

מלך הפלאפל
מלאו את הפיתות במהירות האפשרית, לפני שהלקוחות יתעצבנו...;)