מעלה ילדים

כ"ט תמוז התשע"ז

מלך הפלאפל
מלאו את הפיתות במהירות האפשרית, לפני שהלקוחות יתעצבנו...;)