סרטונים: עברית - השפה שלנו

יהודה אטלס מספר ילד הזה הוא אני