סרטונים: העולם היהודי

סיפור ההגדה

עם מוזיקת ואן גליס 1492