סרטונים: מוסיקה

אתחלתא דגאולה

פרודיה על "אחלה" של אנדרדוס. על הקמת מדינת ישראל