סרטונים: מלחמות ישראל

הרצי"ה קוק ומלחמת ששת הימים