סרטונים: אנימציות

כיבוש ירושלים על-ידי דוד המלך

כיצד כבש דוד המלך את ירושלים - מגלים