סרטונים: מלחמות ישראל

כיבוש ירושלים על-ידי דוד המלך

כיצד כבש דוד המלך את ירושלים - מגלים