סרטונים: דמויות מופת

סימנים בדרך - טיול בעקבות צביקה קפלן

טיול מחוז חיפה סימנים בדרך לאור דמותו של צביקה קפלן הי"ד