סרטונים:

סיפור הצוללת אח"י דקר

אותרה ביום י"ג בסיוון ה'תשנ"ט