סרטונים: כדאי לראות

הבן איש חי

נפטר ביום י"ג באלול ה'תרס"ט.