סרטונים:

שרגא בישגדא גוטנברג

שהדפיס את התנ"ך הראשון המודפס