סרטונים: סביב העולם

שרגא בישגדא גוטנברג

שהדפיס את התנ"ך הראשון המודפס