סרטונים: עברית - השפה שלנו

שרגא בישגדא גוטנברג

שהדפיס את התנ"ך הראשון המודפס