סרטונים: כדאי לראות

שרגא בישגדא גוטנברג

שהדפיס את התנ"ך הראשון המודפס