סרטונים: פשוט אמנות

אמנות עם עפרה

מעמד לכלי כתיבה מחומרי מיחזור.