סרטונים: כדאי לראות

צל

צל עם הידיים לצלילי השיר "איזה עולם יפה"