סרטונים: כדאי לראות

אלי ויזל

מבט- על המורשת שהשאיר