סרטונים: דמויות מופת

אלי ויזל

מבט- על המורשת שהשאיר