סרטונים: העולם היהודי

אלי ויזל

מבט- על המורשת שהשאיר