סרטונים: העולם היהודי

יצירת נרות בחנוכה

קל ופשוט, בליווי מבוגר