סרטונים: דמויות מופת

בתיה עוזיאל - קופסת בונבוניירה

במקרה הכינותי מראש