סרטונים: דמויות מופת

הבבא סאלי זי"ע

סרטון על חייו של הרב ישראל אבוחצירה, הבבא סאלי, שנפטר בד' בשבט התשמ"ד