סרטונים: מוסיקה

הבלדה על יואל משה סלומון

יהורם טהר-לב