סרטונים: דמויות מופת

הבלדה על יואל משה סלומון

יהורם טהר-לב