סרטונים: ארץ ישראל

יום נצחון רוסיה על גרמניה

יום הנצחון על הנאצים במלחמת העולם השניה. 8-9 במאי