| 

סרטונים: מוסיקה

ודוד יפה עיניים

חד גדיא יוסלה רוזנבלט

האביב - ויוולדי

הבלדה על יואל משה סלומון

צל

דספסיטו מכביטס

התפתחות המוזיקה היהודית

יוסי בנאי

אתחלתא דגאולה

שוויקי-שמע ישראל-על השואה

ליל סדר אחרון בגיטו ורשה

התרנגולת החכמה וולט דיסני

שמחה ואהבה באביב

ארצנו הקטנטונת רמי-יהונתן

עד דלא ידע - פורים