ח' אב התשע"ח
    | 

תחרויות

ברוכים באים לתחרויות
יש לפעול לפי ההוראות בכל תחרות. העלו קבצים מקוריים בלבד. ניתן להשתתף ולדרג רק פעם אחת. בהצלחה!

שלום ילדים!

יום שישי היום! הגיע הזמן לעזוב את המחשב וללכת לעזור בהכנות לשבת...

שבת שלום!