| 

תקנון אתר מעלה ילדים

תקנון אתר "מעלה לילדים"

1. הגדרות

1.1 "עורכת המבצע" – מעלה – המרכז לציונות דתית רחוב שבטי ישראל 22

1.2 "תקופת המבצע" - ללא הגבלה, כל עוד תחליט עורכת המבצע על המשך קיומו.

1.3 "משתתף"- כל ילד מגיל 6 עד גיל 18 המשתמש באתר המבצע באישור ההורים, שיינתן טרם ההשתתפות במבצע, עפ"י האישור הנמצא בסוף תקנון זה, ואשר מילא את כל הפרטים הנדרשים בעמוד ההרשמה למבצע, שהם: שם פרטי, משפחה,טווח גילאים, סיסמא,כתובת מייל ואישור השתתפותו שנשלח דרך דואר אלקטרוני (להלן: "פרטי ההרשמה"). משתתפים שאינם עומדים בטווח הגילאים לעיל לא יוכלו להשתתף במבצע.

1.4 "נרשם" - כל משתתף הממלא את פרטיו בעמוד ההרשמה.

1.5 "נקודות" – נקודות שאותם צוברים המשתמשים באתר המאפשרים לקבל ולצבור נקודות באתר, אותם ניתן יהיה להמיר בפרסים על פי ערך שייקבע על ידי עורכת המבצע.

1.6 "אתר המבצע" - אתר תוכן הממותג "מעלה לילדים", כאשר כל משתתף שיירשם לאתר יוכל לצפות בתכנים השונים באתר ולהשתתף במבצע.

1.7 יערכו תחרויות והגרלות באתר אשר יביאו לצבירת נקודות בצורות חד פעמיות

 

2. כיצד משתתפים?

2.1על מנת להשתתף במבצע, על המשתתף להירשם באתר המבצע בעמוד ההרשמה ומכאן לגלוש ולצפות בתכנים נבחרים עפ"י הנחיות קלות וברורות, ולקבל נקודות שיוכל להמירם בפרסים שבאתר.

יובהר, כי כל משתתף רשאי להירשם באתר פעם אחת בלבד.

2.2מעבר לעמוד ראשי - יאפשר למשתתף לראות תכנים נבחרים ויאפשר לו להירשם לאתר.

2.3מעבר לעמוד הרשמה - יאפשר למשתתף להירשם לאתר בקלות.

2.4

2.5עמוד כתבה/משחק/סרטונים/חידה שבועית - יאפשר למשתתף לראות את התוכן הספציפי ולקבל את הנקודות בעבור ההשתתפות.

2.6איזור אישי - יאפשר למשתתף לראות את מספר הנקודות העומדות לרשותו ואת הרכישות הקודמות שביצע.

2.7עמוד פרסים - יאפשר למשתתף לראות את כל הפרסים הקיימים במערכת ב3 דרגות "פרסים קטנים" "פרסים בינונים" ו"פרסים גדולים".

2.8מעבר לעמוד יצירת קשר - יאפשר למשתתף למלא טופס שיישלח לאי-מייל שייקבע מראש. על האי-מייל יעבור נציג של מנהל האתר ויענה למשתתפים.

2.9מעבר לעמוד שאלות ותשובות - יאפשר למשתתף לשלוח לרב שאלות הילכתיות ולקבל תשובה מהרב ע"י סרטון וידאו.3. אי תשלום

ההשתתפות במבצע "משחקים זוכים" של מעלה לילדים באמצעות הנקודות אינה כרוכה בתשלום כלשהו לעורכת המבצע והאתר.

4. אופן הפעילות

4.1 בעמוד התוכן תופיע כותרת התוכן, הערך שלו וקישור בחזרה למתחם אליו התוכן שייך.

4.2לאחר מכן יופיע התוכן עצמו: כתבה, סרטון,משחק או שאלון טריוויה.

4.3על מנת לקבל את הנקודות על המשתתף לבצע פעולות בהתאם לתוכן הנצפה:

כניסה לאתר- כניסה לאתר פעם אחת ליום תלווה בנקודות. לא יתווספו נקודות בכניסה חוזרת באותו היום.

חידת השבוע – לקרוא את הסיפור/סרטון ולענות על שאלת ידע לגבי תוכנם. במידה ונבחרה תשובה לא תקינה המשתתף לא יקבל ולא ניתן יהיה לקבל עוד נקודות עבורה בכל שלב. התוכן יסומן כתוכן שנצפה ברגע שנשלחה תשובה כלשהי.

סקר – כל יום עולה סקר חדש אשר על המתמודד לענות, המשתתף יוכל לענות פעם אחת בכל סקר.

תחרויות- אחת לחודש תעלה תחרות בנושא מסויים בעמוד "תחרויות" כל משתתף יזכה בנקודות והזוכה בסוף התחרות יקבל סכום נקודות נכבד

4.4. בכל תוכן נצפה תהיה למשתתף הזדמנות אחת בלבד להשיג את הנקודות.

4.5במידה והמשתמש יענה נכונה על השאלה הנלווית לתוכן (כתבה\סרטון\משחק),יעלה תכנים בתחרויות וכו – יעודכן באופן מיידי סכום הנקודות שלו, בהתאם לשווי הנקודות של התוכן.

 

5. אופן קבלת הפרסים

 

5.1משתתף שצבר נקודות יוכל להמירם בעמוד הפרסים

5.2לכל מתנה יופיעו הפרטים הבאים: תמונת המתנה, כותרת המתנה, תיאור המתנה, מספר הנקודות הנדרשות לקבלת הפרס,ויצוין כמות יחידות המתנות שנותרו למתנה הנבחרת.

5.3אם יש למשתתף מספיק נקודות, יוכל לקבל פרס ע"י כל לחיצה על כפתור קניה. אם אין למשתתף מספיק נקודות לא יוכל לקבל את המתנה שבחר.

5.4אם המשתתף יבחר לקבל פרס מספר הנקודות של המשתתף ירד בהתאם למספר הנקודות הנדרשות לצורך קבלת הפרס שבחר.

· 5.7הגבלת הזמנת פרסים:

5.7.1 קבלת הפרסים מוגבלים לפרס אחת לחודש עבור כל ילד,לפי פרטי האימות של הילד.

יובהר כי כל משתתף רשאי להירשם לאתר פעם אחת בלבד.

עורכת המבצע רשאית לבטל רישום של משתתף ולמנוע קבלת הפרס לכל משתתף החשוד ברישומים כפולים ו/או בהזנת פרטים שגויים למערכת.

 

6. המתנה ואופן קבלתה

6.1 המתנות אותם יקבלו הזוכים במבצע הם מתנת "מעלה- המרכז לציונות דתית"

6.2 לאחר בחירת הפרס, יבחר המשתתף על דרך קבלת הפרס. הזמנת הפרס בדואר רשום או ע"י איסוף עצמי.

6.2.1במידה ויחליט לאסוף את הפרס יקבל המשתתף קוד אשר עימו יגיע לנקודת האיסוף עצמי ויציג את הקוד לצורך אימות, ללא הצגת הקוד, לא יוכל המשתתף לקבל את הפרס.

סניפינו ממוקם בירושלים רחוב שבטי ישראל 20, מעלה-המרכז לציונות דתית 026277344 .6.2.2 איסוף הפרס דרך סניף הדואר-דרך נוספת לקבלת הפרס היא באמצעות רשות הדואר. לאחר בחירת הפרס, המערכת תציג את הפרטים האישיים שהוזנו בעבר כולל פרטים נוספים שמחויבים בדואר כמו מיקוד וטלפון ליצירת קשר.לאחר האישור יתקבל חיווי מסך שהפרס נשלח אליו, עם מס' הזמנה וציון ימי משלוח "הפרס נשלח אליך", המשלוח יגיע לסניף הדואר תוך זמן משוער של 14 ימי עסקים. יש להגיע אל סניף הדואר עם תעודת הזהות של ההורים, כמו-כן תשלח הודעה אלקטרונית לכתובת המייל עם פרטי המשלוח לילד ולהוריו.

6.3עורכת המבצע איננה אחראית על מועד משלוח הפרס.

 

6.4המשתתף אחראי על מילוי פרטים נכונים, ובכל מקרה עורכת המבצע אינה אחראית במקרה ולא יאותר זוכה על פי הפרטים בטופס קבלת הפרס, לא תחול על עורכת המבצע כל חובה נוספת לעניין זה,זכותו של המשתתף לקבל מתנה תבוטל והוא לא יהיה זכאי לכל פיצוי.

 

6.5עורכת המבצע אחראית להחלפת מוצר פגום שיתקבל. ההחלפה תתבצע בנקודת איסוף עצמי . ירושלים, רחוב שבטי ישראל 20.

 

6.6החלפת מוצר פגום תהא לעולם, ואך ורק בסניפינו. אין אפשרות החלפת מוצר פגום באמצעות הדואר.

 

6.7מימוש המתנה יתבצע על ידי מסירת קוד בסניפינו. כל משתתף שיבוא עם הקוד הנ"ל אשר מזכה בפרס, יוכל לקבל את הפרס. שמירת הקוד באחריות המשתתף.

 

6.8במקרה של מחסור באחד מן המתנות במלאי, המשתתף יבחר מתנה בשווי זהה למתנה החסר כתחליף למתנה החסר.

 

6.9תנאי לקבל פרס הינו עמידה בכל תנאי המבצע כמפורט בתקנון זה.

6.11 תוקף הקוד הינו 30 יום. קוד אשר לא ימומש, לא ניתן יהיה לממש את הפרס המופיע בו.

 

7.1 שונות

 

7.2הנקודות לא ניתנות להמרה בכסף ו/או בשווה ערך אחר ו/או בטובת הנאה ו/או בכל דרך אחרת.

 

7.3עורכת המבצע רשאית לשנות את תנאי ההשתתפות במבצע, וזאת מכל סיבה שהיא ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, הודעה על כך תופיע באתר.

 

7.4בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לנתונים אחרים כלשהם בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה בכל דבר ועניין.

 

7.5עותק מתקנון המבצע ימצא במשרדי עורכת המבצע, מעלה- המרכז לציונות דתית , שבטי ישראל 20.

 

7.6מובהר בזאת, כי עורכת המבצע תהיה רשאית שלא להתיר השתתפות משתתף במבצע וכן את קבלת הפרס אם נהג שלא כדין ו/או נמצא ברשימת מילים אסורות ו/או נרשם לאתר יותר מפעם אחת ו/או סיפק ברישום האתר פרטים שגויים ו/או פעל בניגוד להוראות תקנון זה. למפעילי האתר תהינה הסמכות להסיר ו\או לחסום משתמשים מהאתר אשר יבצעו בו שימוש לרעה ו\או יפרו את תנאי וכללי האתר ו\או יתחברו לאתר באמצעות "רובוטים".

 

7.7מובהר, כי המשתתפים במבצע, עושים כן על דעת עצמם ועל אחריותם המלאה והבלעדית וכי עורכת המבצע ו/או מי מטעמה אינם ולא יהיו אחראים, מכוח כל עילה משפטית שהיא, לכל נזק, אובדן, פגיעה, הפרה, הפסד והוצאה, ישירים או עקיפים, מכל מין וסוג שהוא, שייגרמו למשתתף ו/או לנרשם, במישרין או בעקיפין, לרבות, אך לא רק, נזקים מחמת תאונות, מחלות, גניבות, אובדן של כל נכס, עגמת נפש ו/או לכל החלטה ופעולה - עסקית, כלכלית, כספית או אחרת - אשר יקבל ו/או יעשה המשתתף ו/או הנרשם בהסתמך על השתתפותו במבצע וכי כל אחריות ו/או סיכון בקשר עם כל האמור לעיל יחולו על המשתתף ו/או הנרשם בלבד.

 

7.8המשתתפים או הרוצים להשתתף במבצע מצהירים ומתחייבים כי הם פוטרים את עורכת המבצע, המפקח, עובדיהם ו/או מי מטעמם מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין או בעקיפין למבצע ותוצאותיו. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל יובהר כי כל משתתף או הרוצה להשתתף מצהיר ומתחייב כי כל תקלה, שיבוש, איחור, שינוי וכדומה בין אם בשליטת עורכת המבצע ובין אם לאו, לא ייחשבו להפרה של תקנון זה ולא יזכו בכל סעד, זכות או תרופה.

 

7.9עורכת המבצע ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים בגין כל נזק הקשור באופן ישיר או עקיף לכל תקלה באתר המבצע ובין היתר בגין היעדר אפשרות להשאיר פרטים ו/או לזכות בנקודות ו/או אופן קליטת פרטי המשתתף ו/או הנרשם במערכת.

 

7.10עורכת המבצע ו/משרד החינוך , על-פי שיקול דעתם הבלעדי, לשנות את תנאי המבצע; להוסיף עליהם או לגרוע מהם; לבטל את המבצע בכל עת; לשנות, לתקן ו/או לבטל את ההוראות והתנאים האמורים בתקנון זה ו/או כל חלק מהם, או להוסיף ולכלול במסגרת תקנון זה הוראות ותנאים חדשים, בכל עת, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתם הבלעדי.

 

7.11ידוע למשתתף במבצע כי באתר המבצע יוצגו תכנים מאתרי תוכן שונים,כגון אתרי משחקים אמריקאיים, יוטיוב ועוד. בהסכמת המשתתף לתקנון המבצע הוא מסכים להיחשף לאתרי התוכן הנ"ל.

 

7.12כל פנייה מכל הקשור למבצע תהא אך ורק לעורכת המבצע, מעלה המרכז לציונות דתית, רחוב שבטי ישראל 20

 

7.13כל האמור בלשון זכר בתקנון זה, גם נקבה במשמע, וצוין כך רק מטעמי נוחות.

 

7.14סמכות שיפוט בכל עניין הנוגע לאתר מעלה לילדים תהא אך ורק לבית משפט במחוז תל-אביב.

 

7.15כל משתתף הנרשם למבצע מסכים כי פרטיו ישמרו במאגר מידע של מעלה המנוהל על ידי עורכת המבצע.

7.16בנק הפועלים לא יהיה אחראי בגין כל נזק הקשור באופן ישיר או עקיף בהקשר עם המבצע לרבות תקלה באתר המבצע,פגם במתנות המבצע,ובכל טענה אחרת, ובין היתר בגין היעדר אפשרות להשאיר פרטים ו/או לזכות בדנדשים ו/או אופן קליטת פרטי המשתתף ו/או הנרשם במערכת,כל פנייה מכל הקשור למבצע תהא אך ורק לעורכת המבצע, מעלה המרכז לציונות דתית, רחוב שבטי ישראל 20

7.17 תמונות המתנות המפורסמות באתר הן לשם המחשה בלבד, וכל האחריות בגין השימוש ו/או טיב המוצרים ו/או האחריות בגין כל נזק לצד ג' בקשר לשימוש במתנות אלו באחריות הספקים ו/או יצרני המתנות , למען הסר ספק עורכת המבצע ו/או בנק הפועלים לא יהיו אחראים לכל נזק שיגרם לצד ג' עקב שימוש במתנות ו/או לטיבם של המתנות.

7.18 מובהר בזאת, כי עורכת המבצע תהיה רשאית לעכב קבלת הפרס מכל משתתף אשר עורר חשד על פי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת המבצע כי נהג שלא כדין ו/או נרשם לאתר יותר מפעם אחת ו/או סיפק ברישום האתר פרטים שגויים ו/או פעל בניגוד להוראות תקנון זה, עיכבה עורכת המבצע קבלת פרס ממשתף, תיתן עורכת המבצע למשתתף זכות לטעון טענותיו תוך 14 ימים מיום הפניה למשתתף ולהוכיח כי נהג בהתאם להוראות תקנון זה, אם הוכיח המשתתף לעורכת המבצע שנהג בהתאם להוראות התקנון יקבל הפרס, לא הוכיח כאמור לעורכת המבצע זכאותו לקבלת הפרס תישלל וימחק חשבון המשתתף מאתר המבצע