מעלה ילדים

י' סיון התשע"ח

אורי אליצור

שורות שכתב אליצור:

"אני נכנס לסופר ולפני שמתחיל לשים דברים בעגלה אני רק מסתכל סביבי, מי שרוצה יכול להתלונן על התור בקופה ואפשר גם להתרגז על שהעלו את מחיר הגזר, אבל מה לעשות, מעולם בכל הדורות בכל ההיסטוריה, מאז אברהם אבינו, לא היה ליהודים שפע כזה. בתורה כתוב 'ארץ חיטה ושעורה גפן תאנה ורימון זית ודבש', ובסופר יש חמישים מינים של פירות וירקות יפים שטופים וטריים, ובכל כמה זמן מופיע שם פרי חדש שלא טעמנו".

שורות אלה מלמדות על העין הטובה בה ראה אליצור את העולם שסביבו. שאיפתו של אליצור הייתה להצמיח אנשים שרואים את הטוב.

אורי אליצור רצה מישהו שידבר כל הזמן במיקרופון דברים טובים על ישראל, לכן הוא הקים את בית הספר לתקשורת ואחרי זה זה הפך לבית הספר לקולנוע, משום שהיה חשוב לו שיהיה גם טיפול בתרבות הישראלית ולא נפקיר את זה בידי אלה שמשתמשים בקולנוע ובתאטרון לכיוונים של פוסט ציונות ואנטי תורה.

מנכ"ל מעלה, רפי קפלן אומר כי אך סמלי הוא שאורי אליצור נפטר בימים שבין יום העצמאות ליום ירושלים, "הוא היה מתמטיקאי. היה לו תואר שני במתמטיקה מהאוניברסיטה העברית, והוא אמר שהוא מתגעגע לימים שבהם הוא היה מורה למתמטיקה, אבל מצד שני היה לו גם תואר ללשון בעברית. הוא הלך ללמוד ספרות. הוא היה מלא רגש. לא ראיתי מישהו שהוא כל כך שכלתן וכל כך רגשי. מי שזכה להתפלל איתו ביום העצמאות ולראות את הדמעות שלו של אושר ולראות אותו פשוט מתעלה, זה היה משהו מיוחד.

הפעם האחרונה שבעצם הוא דיבר בציבור זה היה על במת יום העצמאות בעפרה שם הוא נשא את נאום הפרידה, ואיך שהוא דיבר על מה שהספקנו במדינה הזאת עד היום. כולם עמדו שם ובכו יחד איתו איך שהוא ככה נפרד מאיתנו בגאווה על כל מה שנעשה".